Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijl Uilenspiegel

120 sociale woningen

Bouwheer
ABC cvba
Ontwerpjaar
2016
Ligging
Antwerpen-linkeroever

Op een braakliggend terrein op de grens tussen de hoogbouw en woonwijken van Linkeroever wordt er een nieuwe woonontwikkeling gebouwd. Samen met Architektenburo Thielens ontwikkelden we eerst een masterplan en nadien het detailontwerp voor in totaal 120 grote en kleine woongelegenheden.Het project bestaat uit een woonerf met grondgebonden eengezinswoningen met tuintjes en een enclave van geschakelde appartementtypes rond een binnengebied. Door een strategische inplanting van de volumes wordt het zonlicht opgezocht, worden boeiende perspectieven en doorzichten gecreëerd en wordt de ontsluiting aangetakt op de aangrenzende wijken. Het gemotoriseerd verkeer wordt geweerd uit het projectgebied.Elk bouwvolume biedt op zijn eigen manier een antwoord op de oriëntatie, specifieke opportuniteiten en zijn plaats binnen het geheel. Dit levert globaal gezien een boeiende mix aan woonconcepten en verschillende gevelprincipes op, waarbij de strakke hedendaagse metselwerkarchitectuur toch ook eenheid creëert. Het materiaalgebruik oogt warm en rustig. Ritmische gevelopeningen richten zich op de groenzones.De volumes op de rand van het perceel spiegelen zich qua schaal aan de bestaande bebouwing in de onmiddellijke omgeving. Het centrale woonblok wordt hoger opgetrokken en krijgt een vrij indeelbaar gelijkvloers waar zowel wooneenheden als gemeenschapsfuncties in onder gebracht kunnen worden.