Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden & cookie beleid

Onderstaande is van toepassing op elke dienst aangeboden en/of uitgevoerd door TRIPOD architecten bv (afgekort: TRIPOD), tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

TRIPOD staat ingeschreven bij de Orde van Architecten - Vlaamse Raad en zal zich schikken naar het Reglement van beroepsplichten (16 december 1983).

TRIPOD heeft haar beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd bij Protect nv onder polisnummer N.01607. Meer informatie over deze polis en de dekking ervan kan worden opgevraagd via info@tripodarchitecten.be.

Elke door TRIPOD geleverde prestatie zal in regie worden vergoed tegen een uurtarief van 115 euro per begonnen uur (excl. btw). Gemaakte kosten zullen daarbij 1-op-1 en volgens gangbare tarieven worden aangerekend. De facturen van TRIPOD zijn te betalen binnen de 15 kalenderdagen. Een betwiste factuur moet binnen de 8 kalenderdagen worden geprotesteerd.

Het herroepingsrecht voor de particuliere opdrachtgever (consument) die een overeenkomst buiten de kantoren van TRIPOD ondertekent wordt beperkt tot 14 kalenderdagen.

Alle persoonsgegevens zullen door TRIPOD met de grootst mogelijke discretie worden behandeld. Persoonsgegevens kunnen echter wel door TRIPOD worden verwerkt o.a. met het oog op de uitvoering en de afhandeling van de aan haar toegewezen opdracht, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. Om een optimale service te verlenen in verband met bovenvermelde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….). TRIPOD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat zij zelf, ondernemingen en/of personen die met haar in verbinding staan, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn verwerkte persoonsgegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/verso-kopie van zijn identiteitskaart aan TRIPOD te bezorgen. Hij kan hieromtrent meer informatie bekomen via info@tripodarchitecten.be.

Via de website tripodarchitecten.be kunnen door middel van cookies anonieme gegevens worden verzameld (zoals ict-platform en/of IP-adresgegevens). Dit gebeurt enkel met het oog op een optimale gebruikservaring en zonder verdere marketingdoeleinden.

Voor alle andere vragen kan u terecht via info@tripodarchitecten.be of telefoonnummer +32(0)3 384 22 33.