Overslaan en naar de inhoud gaan

uitgepuurde contrasten

kangoeroewoning met kantoorruimte

Bouwjaar
2014
Ligging
Bonheiden
Type
nieuwbouw
Oppervlakte
ca. 490 m2
E-peil
passief
Fotografie
German Bourgeat

Een bijzonder project waarbij de wens van de bouwheer om resoluut voor prefab-betonbouw te gaan (mede om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden) een belangrijke impact gehad heeft op het architecturale concept. Dit bouwsysteem gaf ons de mogelijkheid om met grote open ruimtes en uitkragende volumes te werken zonder hierdoor de bouwkost onnodig op te drijven. Ook het materiaalgebruik in de gevels hangt nauw samen met de bouwwijze: een combinatie van architectonisch zichtbeton (voor alle grondgebonden volumes) met helder witte gevelbepleistering lag voor de hand. Het eerder koele materiaalgebruik voor het gebouwvolume wordt binnenin de woning gecompenseerd door een accentmuur met oranje-bruin genuanceerde steenstrips dewelke meteen ook de scheiding vormt tussen beide woonentiteiten (kangoeroewoning). Gezien het omvangrijke bouwprogramma was het in dit project een bijzondere uitdaging om alle ruimtes in het maximaal toegestane bouwvolume te integreren, zonder hierbij de dynamiek in de buitengevels te verliezen of afbreuk te doen aan de openheid binnenin.