Overslaan en naar de inhoud gaan

eervol transformeren

handelskernvernieuwing

Bouwheer
AGB Boom-Plus
Ligging
Boom
Type
totaalrenovatie
Oppervlakte
ca. 2000 m2

Een oud winkelpand met pakhuis in de dorpskern van Boom dient herbestemd te worden tot multifunctioneel centrum waarin onder andere kunstateliers, handelsruimtes en horeca onderdak kunnen krijgen. Ondanks de slechte staat van het bestaande gebouw en de wildgroei aan aanbouwsels zagen wij het potentieel om het pakhuis in ere te herstellen en het charmante industriële karakter opnieuw leven in te blazen. Met het wegnemen van een substantiëel volume centraal op het volledig dichtbebouwde perceel wordt licht en lucht aan het project gegeven. Een groene binnenkoer splits het project in 2 delen op en creëert een rust- en herkenningspunt. Dankzij een laagdrempelige, publieke doorgang doorheen de voorbouw en een connectie met de achter het project gelegen parochietuin wordt een nieuwe verbindingsas gelegd tussen de winkelstraat en de kaai langsheen de Rupel. Als ambitie wordt gestreefd naar het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek voor de Boomenaren!